April 23, 2024
Motortrivia Team (10344 articles)

Nissan โชว์สายการผลิตแบตฯ Solid-state ขั้นทดลองในญี่ปุ่น

motortrivia

●   นิสสันจัดแสดงสายการผลิตในขั้นทดลองของแบตเตอรี่แพคชนิด ออล-โซลิด-สเตท (all-solid-state battery) ให้แก่สื่อมวลชนญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างที่โรงงานโยโกฮาม่า จังหวัดคานากาว่า (ASSB pilot plant) เบื้องต้นสายการผลิตขั้นทดลองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ของนิสสันภายใต้วิสัยทัศน์ระยะยาว Nissan Ambition 2030

●   ทั้งนี้ นิสสันตั้งเป้าที่จะเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานแบตเตอรี่แพคชนิด ออล-โซลิด-สเตท ภายในปีงบประมาณ 2028

●   นิสสันระบุว่า ออล-โซลิด-สเตท แบตเตอรี่ คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโฉมของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า จากความหนาแน่นของพลังงาน (Energy density) ประมาณ 2 เท่าของแบตเตอรี่แพคชนิด ลิเธียม-ไอออน ในปัจจุบัน รวมถึงลดเวลาในการชาร์จไฟที่สั้นลงอย่างมาก เนื่องจากประสิทธิภาพของการชาร์จและการคายประจุ (Charge / Discharge) ที่รวดเร็วกว่า และยังมีต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากวัตดุดิบที่มีราคาต่ำกว่าด้วย

●   ทั้งนี้ นิสสันวางแผนที่จะใช้ ออล-โซลิด-สเตท แบตเตอรี่ ในรถยนต์เซกเมนต์ต่างๆ หลายรุ่น รวมถึงรถปิกอัพ ซึ่งจะทำให้รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น

●   นิสสันกำลังเดินหน้าทำการวิจัยและพัฒนาในวงกว้าง ตั้งแต่การวิจัยวัสดุแบตเตอรี่ระดับโมเลกุล ไปจนถึงการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเมืองโดยใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่สำหรับกักเก็บพลังงาน และจากประสบการณ์ในด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่นิสสันได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Nissan Leaf จนถึง Nissan Ariya นิสสันกำลังยกระดับการพัฒนาโดยมีเป้าหมายในการนำไปใช้งานจริงอย่างเต็มประสิทธิภาพ

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถรุ่นต่างๆ ของนิสสันในประเทศไทย เชิญได้ที่เว็บไซท์ : www.nissan.co.th

Nissan ASSB pilot plant Japan