Tag "Biomega"

445viewsPosted by : AREA 54   ●   Biomega บริษัทผลิตจักรยานและจักรยานไฟฟ้าในกลุ่มพรีเมียมสัญชาติเดนมาร์ก เปิดตัวต้นแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นรุ่นแรก ใช้ชื่อรุ่นว่า SIN Concept โดยยังไม่มีการระบุว่าจะมีการผลิตจริงแบบแมสหรือจำกัดจำนวน ตัวรถอยู่ในรูปทรงกล่องที่แสนเรียบง่าย เน้นการใช้งานจริงเป็นหลัก