Tag "Folding Car"

865views Posted by : Man from the Past   ●   รถพับได้ เป็นรถประเภทหนึ่งที่นักประดิษฐ์มีความพยายามในการพัฒนากันในกลุ่มเล็กๆ เจ้า foldable car, folding car หรือ stackable car นี้ ไม่ว่าจะเรียกกันด้วยชื่อใด ตัวรถล้วนต่างพับได้ทั้งสิ้น โดยเฉพาะประเภทหลัง เมื่อพับแล้วยังมีแนวคิดในการออกแบบให้สามารถนำไปวางเรียงกันเป็นแถว