Tag "Freightliner eCascadia"

1.1KviewsPosted by : AREA 54   ●   เดมเลอร์เปิดตัวรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าล้วนแบบแบตเตอรี่ 2 รุ่น แบ่งเป็นรถในกลุ่มรถบรรทุกขนาดใหญ่ (heavy-duty) Freightliner eCascadia และรถบรรทุกขนาดกลาง (medium-duty) Freightliner eM2 ซึ่งคู่แข่งโดยตรงก็คือ Tesla Semi ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ระบบ ADAS ในชื่อ Autopilot นั่นเอง