Tag "Hyper GT"

528viewsPosted by : Fascinator    ●   แม็คลาเรนประกาศสร้างรถใหม่ใช้ชื่อรหัสว่า BP23 ซึ่งจะเป็นผู้รับช่วงต่อความสำเร็จของซุปเปอร์คาร์ เอฟวัน โดยพวกเขาเตรียมจะผลิตมันออกมาทั้งหมด 106 คัน เท่ากับจำนวนการผลิตเอฟวันรุ่นแรกในช่วงปี 1992 – 1998 และแน่นอน