Tag "MG Passion Service"

482views MG Press Release   •   บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวรถใช้แล้วที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดย MG ภายใต้ชื่อ Approved Certified Used Car by MG โดยมีการเปิดตัวเป็นทางการภายในงานมหกรรมจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถยนต์ใช้แล้ว