Tag "Nick Heidfeld"

361views Posted by : Fascinator    ●   ในการแข่งขันความเร็วนั้น บางครั้งชัยชนะก็ไม่สามารถคว้ามาได้ด้วยฝีมืออย่างเดียว โชคชะตาก็มีส่วน ซึ่งบางครั้งมันก็เล่นตลกร้ายกับนักแข่งคนนั้น ESPN