Tag "Rubens Barrichello"

164views Posted by : Fascinator    •   สนามที่ 9 ของการแข่งขันฟอร์มูล่าวันประจำฤดูกาล 2016 ไปกันที่ถิ่นกำเนิดเรดบูลล์ กับสนามเรดบูลล์ริง ประเทศออสเตรีย •   เรดบูลล์ริง เดิมมีชื่อว่า อูสเตอร์ไรช์ริง ถูกสร้างขึ้นในปี 1969 เพื่อแทนที่สนามเก่าอย่าง