Archive

414views ภาพ : จันทนา เจริญทวี   •   บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย และงานใหญ่ประจำปี BMW Xpo 2016 กลับมาอีกครั้ง โดยมีการเปิดตัว BMW M4 Coupe Competition Edition พร้อมรุ่นพิเศษ Celebration Edition ของ BMW 320d Gran Turismo, BMW 320d และ

200views Press Release   •   DS ซับ-แบรนด์หรูของซีตรอง ประกาศเพิ่มรุ่นย่อยใหม่ให้กับรถที่จำหน่ายภายใต้แบรนด์ DS ทุกรุ่น โดยจะทำการพ่วงท้ายชื่อรุ่น