Hyundai H-1 Black Series

Bridgestone ฉลองครบรอบ 50 ปีในประเทศไทย

Bridgestone ฉลองครบรอบ 50 ปีในประเทศไทย

Press Release

 

●   บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ประกาศครบรอบ 50 ปี ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบริดจสโตนในประเทศไทย และจัดงานฉลองขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย เข้าร่วมงานในครั้งนี้

●   ภายในงาน มร. มาซาอากิ ซึยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ มร. คาซึฮิซะ นิชิกาอิ ประธานฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ มร. มาซาอากิ ซึยะ ยังได้กล่าวขอบคุณทีมบริดจสโตนในประเทศไทย และพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ ที่มีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจของบริดจสโตนในประเทศไทย และกล่าวว่าเขาพร้อมที่จะอุทิศตนในการมีส่วนร่วมที่ดีต่อสังคมไทยด้วยเช่นกัน

●   บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 เพื่อเป็นฐานการดาเนินงานเต็มรูปแบบของกลุ่มบริษัทบริดจสโตนในประเทศไทย ปัจจุบันกลุ่มบริษัทบริดจสโตนเป็นเจ้าของ และดำเนินการบริหารโรงงานผลิตยางรถยนต์ 4 แห่ง โรงงานผลิตวัตถุดิบและอุปกรณ์ยางล้อรถยนต์ 5 แห่ง โรงงานผลิตสินค้าเกี่ยวเนื่องหลากหลายประเภทและโรงงานผลิตอื่นๆ ในประเทศไทย อีกทั้ง บริษัท บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟิค เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด ยังตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนายางสาหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค

●   และด้วยฐานการดำเนินงานเหล่านี้ ตลอดจนเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกยางรถยนต์ที่ดำเนินงานอย่างกว้างขวาง ทำให้กลุ่มบริษัทบริดจสโตนในประเทศไทยสามารถครอบคลุมการดาเนินงานของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทั้งหมด

●   นอกจากนี้ บริดจสโตนได้ประกาศแผนการก่อสร้างฐานการผลิตและดำเนินธุรกิจยางเครื่องบิน 2 แห่งในประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยฐานการผลิตแรกตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ซึ่งจะผลิตยางล้อสำหรับอากาศยาน และฐานการผลิตแห่งที่สองตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งผลิตยางหล่อดอกอากาศยาน ทั้งนี้ธุรกิจด้านการบริหารจัดการยางล้ออากาศยานของกลุ่มบริดจสโตน เน้นการรวมผลิตภัณฑ์และการบริการเข้าด้วยกัน เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายได้ ด้วยการใช้จุดแข็งของบริษัทในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยกลุ่มบริดจสโตนมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย

●   ทั้งนี้ บริดจสโตนยังให้การสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาสำหรับเยาวชน และให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมและภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในฐานะสมาชิกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทย โดยกลุ่มบริดจสโตนยังให้ความสำคัญต่อการสร้างสังคมที่ยั่งยืน และการแก้ไขปัญหาสังคมในประเทศไทย รวมทั้งประเทศอื่นๆ ในทุกภูมิภาคอีกด้วย

●   กลุ่มบริษัทบริดจสโตน พร้อมทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ และในฐานะผู้นำอุตสาหกรรม เราจึงมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่ออนาคตของสังคมด้วย เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามความรับผิดชอบนี้ด้วยการใช้จุดแข็งและความเชี่ยวชาญในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งมอบชีวิตและการทำงานที่สะดวกสบาย สนุกสนาน และพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.bridgestone.co.th   ●


 Honda Jazz
 

Send this to a friend