Archive

1.2Kviews Posted by : Man from the Past   ●   ในอดีตที่ผ่านมา มีการศึกษากันมาอย่างต่อเนื่องว่า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า นั้นส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศน์เช่นเดียวกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพียงแต่แตกต่างกันในรูปแบบและกระบวนการ อย่างไรก็ตาม เราต่างก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า

751views Posted by : AREA 54   ●   กลับมาอีกครั้งกับออฟ-โรด ฮาร์ดคอร์ หรือเวอร์ชั่นบาฮาของ Ford F-150 Raptor ผลงานของ Shelby American Inc. ซึ่งพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ Ford F-150 รุ่นย่อย Raptor เจนเนอเรชั่นล่าสุด แม้จะไม่แรงเท่ารุ่นพิเศษ

1Kviews Press Release   ●   บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ประกาศครบรอบ 50 ปี ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบริดจสโตนในประเทศไทย และจัดงานฉลองขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อรรชกา สีบุญเรือง