Archive

652viewsPosted by : AREA 54   ●   จากข่าวลือในช่วงปี 2016 สู่โปรโตไทป์ของคันจริง เมอร์เซเดสพร้อมเขย่าขวัญคู่แข่งในในกลุ่มไฮเปอร์คาร์พลังแรงด้วยการเผยโฉมต้นแบบ Mercedes-AMG Project ONE ในงาน 2017 Frankfurt Motor Show รถถนนรุ่นแรก

400views Posted by : AREA 54   ●   ซับ-แบรนด์ไฟฟ้า EQ หรือ Electric Intelligence ของเมอร์เซเดสที่กำลังจะผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วนในอนาคต มีรถภายใต้แบรนด์สมาร์ทจากฝั่งเดมเลอร์อยู่ในแผนงานผลิตด้วยอย่างน้อย 3 รุ่นภายในปี 2022 ล่าสุดสมาร์ท