Archive

1.1Kviews Posted by : AREA 54   ●   ในตลาดโลก Hyundai Tucson ยังคงเป็นหนึ่งในรถรุ่นยอดนิยมในกลุ่ม SUV ราคาพอประมาณ รุ่นล่าสุดถึงกรอบเวลาของการปรับรุ่นปีเป็นรถ MY2018 ซึ่งฮุนไดยังคงใช้วิธีเพิ่มความคุ้มค่าด้วยการเพิ่มอุปกรณ์มาตรฐานเช่นเดียวกับรถทุกรุ่นในเครือที่มีการปรับรุ่นปี