Archive

323views Posted by : AREA 54   ●   รายการมอเตอร์สปอร์ตมาราธอน FIA World Endurance Championship หรือ WEC เปิดตัวเซฟตี้คาร์รุ่นใหม่โดยใช้บริการของปอร์เช่ ซึ่งช่วยย้ำความสำเร็จของปอร์เช่ในรายการ WEC อีกครั้ง นับจากการกลับเข้ามาลงแข่งขันในฐานะทีมโรงงานตั้งแต่ช่วงปี 2014