ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนมีนาคม 2561
May 1, 2018
Motortrivia Team (5551 articles)

ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนมีนาคม 2561

Posted by : motortrivia

 

●   สถิติยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2561 ยอดรวมทั้งหมด 95,082 คัน คิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น 12.1% ประกอบด้วยรถยนต์นั่ง 34,765 คัน เพิ่มขึ้น 3.8% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 60,317 คัน เพิ่มขึ้น 17.5% ขณะที่รถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 48,258 คัน เพิ่มขึ้น 15%

●   ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต่อเนื่องในการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ในช่วงต้นปี เสริมด้วยการจัดงานมหกรรมรถยนต์อย่าง บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2561 ในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์ในประเทศได้เป็นอย่างดี

●   ตลาดรถยนต์สะสม 3 เดือนมีปริมาณการขายรวมทั้งสิ้น 237,093 คัน เพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 12.1% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 13% โดยการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมที่มีการฟื้นตัว ประกอบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่เริ่มโหมกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปี ทั้งหมดนี้ส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดรถยนต์ในประเทศ   ●


Total Car Sales : March 2018

– Toyota : 26,717 คัน
– Isuzu : 18,811 คัน
– Honda : 10,197 คัน
– Mitsubishi : 8,008 คัน
– Nissan : 6,870 คัน
– Ford : 6,772 คัน
– Mazda : 6,646 คัน
– Suzuki : 2,402 คัน
– MG : 2,373 คัน
– Chevrolet : 2,018 คัน
– Mercedes-Benz : 1,214 คัน
– Hino : 1,017 คัน
– BMW : 996 คัน
– Hyundai : 412 คัน
– Subaru : 178 คัน
– Volvo : 112 คัน
– DFM : 93 คัน
– TATA : 80 คัน
– KIA : 37 คัน
– Proton : 4 คัน
– Daewoo : 3 คัน
– Peugeot : 1 คัน
– Volkswagen : –
– Mitsu-Fuso : –
Total : 95,082 คัน


Passenger Car Sales

– Toyota : 9,507 คัน
– Honda : 7,709 คัน
– Mazda : 4,944 คัน
– Nissan : 4,381 คัน
– Mitsubishi : 2,891 คัน
– Suzuki : 2,152 คัน
– Mercedes-Benz : 1,214 คัน
– BMW : 996 คัน
– MG : 753 คัน
– Volvo : 112 คัน
– KIA : 26 คัน
– Ford : 21 คัน
– Proton : 4 คัน
– Subaru : 3 คัน
– Hyundai : 2 คัน
– Chevrolet : –
– Peugeot : –
– Total : 34,765 คัน


Commercial Vehicles Sales

– Isuzu : 18,811 คัน
– Toyota : 17,210 คัน
– Ford : 6,751 คัน
– Mitsubishi : 5,117 คัน
– Nissan : 2,489 คัน
– Honda : 2,488 คัน
– Chevrolet : 2,018 คัน
– Mazda : 1,702 คัน
– MG : 1,620 คัน
– Hino : 1,017 คัน
– Hyundai : 410 คัน
– Suzuki : 250 คัน
– TATA : 80 คัน
– KIA : 11 คัน
– Chrysler : –
– Mitsu-Fuso : –
– Mercedes-Benz : –
– Chery : –
– N-Diesel : –
Total : 60,317 คัน


One-Ton Pickup Sales

– Isuzu : 17,242 คัน
– Toyota : 14,347 คัน
– Ford : 6,640 คัน
– Mitsubishi : 5,117 คัน
– Nissan : 2,257 คัน
– Chevrolet : 2,001 คัน
– Mazda : 610 คัน
– TATA : 41 คัน
– Foton : 3 คัน
Total : 48,258 คัน
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.


Pure Pickup Sales

– Isuzu : 15,982 คัน
– Toyota : 11,734 คัน
– Ford : 5,740 คัน
– Mitsubishi : 3,782 คัน
– Nissan : 2,257 คัน
– Chevrolet : 1,929 คัน
– Mazda : 610 คัน
– TATA : 41 คัน
– Foton : 3 คัน
Total : 42,078 คัน


PPV Sales

– Toyota : 2,613 คัน
– Mitsubishi : 1,335 คัน
– Isuzu : 1,260 คัน
– Ford : 900 คัน
– Chevrolet : 72 คัน
– Nissan : –
Total : 6,180 คัน

ที่มา : โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย


ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2561

•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนมกราคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนมีนาคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนเมษายน 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนพฤษภาคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนมิถุนายน 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนกรกฎาคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนสิงหาคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนกันยายน 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนตุลาคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนพฤศจิกายน 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนธันวาคม 2561.

Drunk Dont Drive