April 28, 2019
Motortrivia Team (7769 articles)

Bridgestone เข้าร่วมภารกิจการสำรวจอวกาศกับ JAXA และ Toyota

Press Release

 

●   บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ประกาศจะเข้าร่วมในภารกิจการสำรวจอวกาศนานาชาติร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA : Japan Aerospace Exploration Agency) และ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่ง JAXA และโตโยต้าได้ประกาศไปเมื่อเดือนที่แล้วว่า เป้าหมายของภารกิจนี้ยังรวมถึงการขยายขอบเขตภารกิจของมนุษย์และการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาในการสำรวจอวกาศ การมีส่วนร่วมของบริดจสโตนในครั้งนี้ยังรวมถึงการวิจัยประสิทธิภาพของยางที่จำเป็นสำหรับใช้กับรถสำรวจดวงจันทร์ควบคุมโดยมนุษย์และการรักษาความดันบรรยากาศภายในรถสำรวจ (*1) เพื่อช่วยให้รถสำรวจเหล่านี้สัมผัสกับพื้นผิวของดวงจันทร์ได้ดีขึ้น

●   บริดจสโตนได้ร่วมมือกับทั้งสององค์กรเพื่อทำการวิจัยด้านการสำรวจของมนุษย์ ซึ่งดำเนินการวิจัยร่วมกับ JAXA ในช่วงปี 2000 เพื่อตรวจสอบส่วนสัมผัสพื้นของยาง (Contact Patch ) ระหว่างรถสำรวจกับพื้นผิวดวงจันทร์ และทำหน้าที่เป็นพันธมิตรทางเทคนิคสำหรับโครงการรถสำรวจกับโตโยต้า

●   ด้วยความเชี่ยวชาญและความรู้เกี่ยวกับส่วนสัมผัสพื้นของยาง (Contact Patch) ของบริดจสโตน จะสามารถสนับสนุนภารกิจที่ท้าทายด้านการเคลื่อนที่บนพื้นผิวดวงจันทร์นี้ได้ด้วยการพัฒนายางล้อที่มีความยืดหยุ่น (Elastic Wheel) เพื่อรองรับน้ำหนักของรถสำรวจ, การเร่งความเร็วและการเบรก, การดูดซับแรงกระแทกน้อยที่สุด และเพิ่มความคล่องตัว ทำให้รถสำรวจสามารถวิ่งบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้มากกว่า 10,000 กม. ซึ่งจำเป็นในการปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จ

●   บริดจสโตนภูมิใจในการพัฒนาโซลูชั่นพร้อมคุณสมบัติพิเศษเฉพาะของบริดจสโตนเพื่อตอบสนองการเดินทางที่ท้าทาย และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนภารกิจการสำรวจอวกาศนานาชาติอย่างจริงจัง โดยการพัฒนาส่วนสัมผัสพื้นของยางที่สามารถทำงานได้แม้ในสภาพการเคลื่อนที่บนพื้นผิวดวงจันทร์

●   “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับ JAXA และโตโยต้าในภารกิจการสำรวจอวกาศ”  Nizar Trigui ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีระดับสูงของบริดจสโตนอเมริกากล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับ JAXA ในงานการประชุมด้านอวกาศครั้งที่ 35

●   “เราเชื่อว่าความสามารถทางด้านเทคนิคของเราช่วยให้เราสามารถพัฒนายางที่มีฟังก์ชั่นการทำงานได้แม้ในสภาวะที่ยากลำบากที่สุดโดยการทดลองบนพื้นผิวดวงจันทร์ และช่วยยกบริดจสโตนพัฒนาด้านการเดินทางของผู้คนในระดับที่เหนือยิ่งขึ้น บริดจสโตนได้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ มร. โชจิโร อิชิบาชิ ซึ่งเป็นท่านผู้ก่อตั้งบริดจสโตนด้วยการก้าวนำสร้างสรรค์ (Shinshu-Dokuso) และการพัฒนาสังคมซึ่งเป็นส่วนสำคัญของปรัชญาขององค์กรของเรา ที่ช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาโซลูชั่นด้วยนวัตกรรมสำหรับอนาคต ภารกิจนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นดังกล่าวและเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของบริดจสโตนในการปรับปรุงวิถีของผู้คนทั้งในด้านการเดินทาง, การดำเนินชีวิต, การทำงาน และการพักผ่อนให้ดียิ่งขึ้น”

หมายเหตุ : (*1) JAXA และโตโยต้า ยอมรับข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการการสำรวจอวกาศนานาชาติ (ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น)

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริดจสโตน ประเทศไทย เชิญได้ที่ www.bridgestone.co.th/th   ●

Hyundai Smart Deal