October 16, 2020
Motortrivia Team (6934 articles)

Mitsubishi ลงนาม MoU ร่วมกับ กฟผ. พัฒนาเทคโนโลยี V2G

motortrivia

●  มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) และ ดร. จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ขวา) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาแนวทางพัฒนา, ทดสอบ และเก็บข้อมูล การแปลงพลังงานระหว่างรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากับโครงข่ายไฟฟ้า หรือ Vehicle-to-grid (V2G) ด้วยรถปลั๊ก-อิน ไฮบริด Mitsubishi Outlander PHEV

●  พิธีลงนามฯ จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ รวมถึงแผนการจัดแสดงเทคโนโลยีระบบนิเวศพลังงานไฟฟ้า Dendo Drive House (เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์) ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ที่ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานกลางด้วย

จากซ้าย : มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ ดร. จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

●  เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ คือระบบสำหรับที่พักอาศัยซึ่งประกอบด้วยเครื่องอัดและจ่ายประจุไฟฟ้าแบบ Vehicle-to-Home (V2H), Mitsubishi Outlander PHEV, แผงโซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่สำหรับที่พักอาศัย ซึ่งตัวระบบสามารถบริหารจัดการได้ทั้งการจ่าย และรับกระแสไฟฟ้าระหว่างยานพาหนะและที่พักอาศัย

●  มิตซูบิชิระบุว่า เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ คือระบบที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากที่พักอาศัย เพื่อนำไปใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ Mitsubishi Outlander PHEV (โซลาร์เซลล์) และในทางกลับกันยังสามารถดึงพลังงานไฟฟ้ากลับจากตัวรถ เพื่อนำไปใช้ในที่พักอาศัยได้ด้วย จึงมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยลดการบริโภคพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

●  มร. โมะริคาซุ ชกกิ กล่าวว่า “มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ไม่เพียงแต่สามารถขับเคลื่อนได้แต่ยังนำกระแสไฟฟ้ากลับคืนสู่ที่พักอาศัย และแม้กระทั่งโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และพัฒนาระบบนิเวศพลังงานแห่งอนาคต ที่สามารถดึงพลังงานไฟฟ้าจากรถพีเอชอีวีของมิตซูบิชิ กลับเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสำรองไฟฟ้าเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน”

●  “การร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยบริษัทฯ จะทำงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

●  สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เชิญได้ที่มิตซูบิชิ คอลเซ็นเตอร์ 02-079-9500 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือเว็บไซท์ www.mitsubishi-motors.co.th แฟนเพจ facebook.com/MitsubishiMotorsTH   ●

Drunk Dont Drive