April 10, 2024
Motortrivia Team (10343 articles)

Toyota, Denso และ Nex Point เตรียมพัฒนารถพาณิชย์ FCEV

motortrivia

●   โตโยต้า ทูโช (Toyota Tsusho) และเดนโซ่ (Denso) ประกาศความร่วมมือกับ เน็กซ์ พอยท์ (Nex Point) พัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบบ ไฮโดรเจน ฟิว เซลล์ เป็นรายแรกในประเทศไทย เป้าหมายคือการให้บริการในกลุ่มบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ เบื้องต้นตัวรถต้นแบบจะได้เห็นกันภายในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2567 นี้

●   นายทาคาฮิโระ อาราอิ (Takahiro Arai) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวัตถุดิบยานยนต์และเศรษฐกิจนิเวศ บริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ นายจุน คาวามูระ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโซลูชั่นพลังงาน บริษัท เดนโซ่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมลงนามในพิธีประกาศความร่วมมือระหว่าง 3 ฝ่าย โดยมี บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ Nex ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน

●   อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 บริษัทยังต้องทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำมาใช้งานเชิงพาณิชย์ในไทย โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ เป้าหมายหลักคือรถไฮโดรเจนฯ จะต้องมีประสิทธิภาพเทียบเท่า หรือสูงกว่ารถสันดาปฯ, สามารถวิ่งได้ในระยะทางไกลต่อการเติมเชื้อเพลิง 1 ครั้ง และมีผลพลอยได้คือ ลดการปล่อยมลภาวะ

จากซ้าย : นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) และนายทาคาฮิโระ อาราอิ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวัตถุดิบยานยนต์และเศรษฐกิจนิเวศ บริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น จำกัด

●   นายทาคาฮิโระ กล่าวว่า “หากโครงการความร่วมมือครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ทางกลุ่มผู้พัฒนามีแผนที่จะขยายขนาดของโครงการเป็นฟลีทขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพของห่วงโซ่อุปทานเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในประเทศ และลดผลกระทบต่อระบบนิเวศจากภาคขนส่ง เราเลือกจับมือกับ Nex เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพและความมั่นคงของ Nex ในฐานะเป็นบริษัทผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย มีโรงงานผลิตและประกอบยนต์ยานไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร มีการผลิตและส่งออกเป็นที่ยอมรับในอาเซียน ที่สำคัญเป็นบริษัทฯ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย โดยเราจะใช้จุดแข็งของ Toyota Tsusho, Denso และ Nex มาผสานให้เกิดความแข็งแกร่งร่วมกัน”

●   นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง Nex กับกลุ่มบริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทยแลนด์ จำกัด และกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ เป็นการพัฒนาที่ก้าวไปอีกขั้นจากการผลิตยานยนต์เชิงพาณิชย์พลังงานไฟฟ้า 100% มาเป็นพลังงานไฮโดรเจนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการตอบสนองความเป็นกลางทางคาร์บอนตามนโยบายของรัฐบาล ที่พยายามผลักดันและสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ทั้งรถบัสโดยสารไฟฟ้า และรถบรรทุกไฟฟ้า โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้ 2 เท่าในกรณีที่ซื้อรถที่ผลิตหรือประกอบในประเทศ รวมทั้งผลักดันให้หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เปลี่ยนมาใช้รถ EV เพื่อร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเราคาดว่าจะผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ พลังงานไฮโดรเจน ได้สำเร็จในไตรมาส 4 ปี 2567 นี้แน่นอน”

●   “ความร่วมมือในครั้งนี้ ทุกฝ่ายทั้งเน็กซ์ พอยท์ ,โตโยต้า ทูโช และเดนโซ่ จะมีส่วนร่วมในการออกแบบบูรณาการรถบรรทุก โดยโตโยต้า ทูโช รับผิดชอบทางด้านการประสานงานโครงการพัฒนา การจัดหาอุปกรณ์ที่เกียวข้องกับระบบไฮโดรเจน และให้ความร่วมมือในการประเมินประสิทธิภาพของยานพาหนะ, เดนโซ่ จะพัฒนาและจัดเตรียมข้อมูลของระบบเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell stack) รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค และร่วมมือในการประเมินรถ และเน็กซ์ พอยท์ รับผิดชอบในการพัฒนารถ การผลิตและดัดแปลงยานยนต์ที่จะใช้เป็นพื้นฐานรวมถึงการติดตั้งและทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจยานยนต์ไทย ตอบโจทย์ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ส่งออกไทยที่กำลังเผชิญกับมาตรการ CBAM (ซีแบม) และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากภาคขนส่ง เพื่อส่งเสริมและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล”

●   ปัจจุบัน โตโยต้า ทูโช และเดนโซ่ มีการพัฒนาชุดระบบ Fuel Cell อย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำไปไปใช้งานด้านพลังงานต่างๆ ทว่ายังไม่เคยนำมาใช้งานในยานพาหนะที่ผลิตในประเทศไทย ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการความร่วมมือแรกที่ เน็กซ์ พอยท์ และโตโยต้า ทูโช จะร่วมกันพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนที่ผลิตในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

●   นายคณิสสร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันโรงงานผลิตและประกอบรถยนต์ของ Nex มีกำลังการผลิตได้ปีละประมาณ 9,000 คัน ดังนั้นเราจึงยังมีขีดความสามารถในการผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นตัวกระตุ้นยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าของเน็กซ์ พอยท์ ซึ่งมีทั้งรถบัสไฟฟ้า, รถโดยสารไฟฟ้า, รถตู้ไฟฟ้า, รถกระบะไฟฟ้า, รถบรรทุกไฟฟ้า และรถหัวลากไฟฟ้า โดยมาจากยอดขายรถ 5,556 คัน ซึ่งปัจจุบันยังมีคำสั่งซื้อค้างอยู่ 2,757 คัน เป็นรถบัสโดยสารไฟฟ้าเกือบ 1,000 คัน และรถบรรทุกไฟฟ้าอีกกว่า 1,000 คัน และเราคาดว่าจะส่งมอบรถตามออเดอร์ได้ทั้งหมดในปี 2567”

●   “นอกจากนี้ เรายังมียอดจองรถกระบะ EV จำนวน 229 คันในงาน Motor Expo เมื่อเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งน่าจะส่งมอบได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2567 ทั้งนี้ความไว้วางใจจาก โตโยต้า ทูโช และ เดนโซ่ นับเป็นการตอกย้ำถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและศักยภาพของเรา โดยในครั้งนี้เราเชื่อว่าน่าจะดันเป้าหมายของ Nex ให้เติบโตแข็งแกร่ง มีผลประกอบการแตะ 20,000 ล้านบาทในสิ้นปี 2567 ตามที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน”

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.tttc.co.th/th หรือ www.denso.com/th/th หรือ www.nexpoint.co.th