Tag "Garrett"

375views Posted by : AREA 54   ●   2016 SEMA Show ที่ลาส เวกัสในปีนี้ ผู้ที่ชนะเลิศในด้านการเพิ่มพลังให้กับรถบ้านน่าจะไม่มีใครเกินโตโยต้า สหรัฐฯ ผลงานภายใต้การควบคุมของ Chuck Wade ผู้จัดการของ Toyota Motorsports Technical Center, Inc ซึ่งสามารถโม