Archive

1.3Kviews เรื่อง : สุพรรณี ยังอยู่ • ภาพ : Mitsubishi ประเทศไทย   •   มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) เริ่มทำตลาดรถยนต์อีโคคาร์ ประมาณต้นปี 2555 โดยเปิดตัวรถ 5 ประตู Mitsubishi Mirage ภายใต้โครงการ Global Small และทิ้งระยะประมาณกลางปี 2556 มีการเปิดตัวรถยนต์ 4 ประตู Mitsubishi Attrage

135views Posted by : Fascinator    •   ระบบไฟฟ้า 48 โวลต์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ของออดี้ที่มาพร้อมกับ Audi SQ7 กำลังจะถูกถ่ายทอดลงสู่ Audi SQ5 เจนเนอเรชั่นถัดไป สำหรับเทคโนโลยีใหม่นี้ โอลิเวอร์ ฮอฟฟ์มัน (Oliver Hoffman) หัวหน้าฝ่ายระบบส่งกำลังของออดี้เชื่อว่า