DMV แคลิฟอร์เนีย เผยข้อมูลระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ถูกตัดการทำงานเป็นครั้งแรก
May 11, 2017
Motortrivia Team (5563 articles)

DMV แคลิฟอร์เนีย เผยข้อมูลระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ถูกตัดการทำงานเป็นครั้งแรก


Posted by : Fascinator.

 

●   ทุกวันนี้ ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการขับขี่ยานยนต์สำหรับการเดินทางไปในที่ต่างๆ และเพื่อให้มีการปรับปรุงระบบช่วยเหลือการขับแบบอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น California Department of Motor Vehicles (DMV) หน่วยงานกำกับดูแลยานยนต์ประจำรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลสถิติของเทคโนโลยีนี้ กับจำนวนครั้งที่มันถูกตัดระบบการทำงาน

●   ในการเก็บข้อมูลสถิตินี้ DMV รวบรวมระยะทางจากรถทดสอบที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในแคลิฟอร์เนียเมื่อปีที่แล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 459,695 ไมล์ น่าสนใจทีเดียวที่มันมีการตัดระบบอัตโนมัติถึง 2,704 ครั้ง ตัวเลขนี้นำมาจาก 7 บริษัทผู้ผลิต/ผู้พัฒนาหลักที่ได้ทำการทดสอบระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

–   Mercedes-Benz มีการตัดระบบ 967 ครั้ง จากระยะทาง 1,337 ไมล์
–   Bosch มีการตัดระบบ 625 ครั้ง จากระยะทาง 935 ไมล์
–   Delphi มีการตัดระบบ 405 ครั้ง จากระยะทาง 16,662 ไมล์
–   Google มีการตัดระบบ 341 ครั้ง จากระยะทาง 424,331 ไมล์
–   Volkswagen มีการตัดระบบ 260 ครั้ง จากระยะทาง 14,945 ไมล์
–   Nissan มีการตัดระบบ 106 ครั้ง จากระยะทาง 1,485 ไมล์
–   Tesla ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ

หมายเหตุ  :  การตัดระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินั้น อาจมาจากคอมพิวเตอร์กลางในรถหรือจากผู้ขับที่ทำการโอเวอร์ไรด์ระบบ (เช่น หมุนพวงมาลัย, เหยียบคันเร่ง หรือเหยียบเบรค)

●   สำหรับ Google นั้นได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดระบบ โดยพวกเขารายงานว่า 272 ครั้ง ที่ระบบถูกตัดนั้นเกิดจากความผิดปกติของระบบเอง เช่น สายไฟชำรุด หรือ GPS อ่านค่าผิด อีก 69 ครั้ง ระบบบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องมาควบคุมพวงมาลัย ซึ่งในจำนวนนี้ 13 ครั้ง เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการชน

●   ข้อมูลนี้ถูกปล่อยออกมาหลังจากที่ DMV ได้กำหนดข้อบังคับสำหรับการทดสอบระบบ ที่ยังคงต้องมีผู้ขับขี่นั่งประจำอยู่ในรถทดสอบที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ และแนะนำว่าตัวรถยนต์เองควรจะต้องมีพวงมาลัยและแป้นเหยียบ ซึ่งตรงกันข้ามกับ ตัวรถต้นแบบทรงเมาส์ของ Google ในปี 2014 ที่ไม่มี 2 อย่างข้างต้น   ●


 

Drunk Dont Drive