Archive

1Kviews ภาพ : สุพรรณี ยังอยู่   ●   EA หรือ Energy Absolute ร่วมมือกับ กฟน. ลงนาม MOU เตรียมเปิดสถานีชาร์จแบตเตอรี่สำหรับ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ในนามบริษัทลูก EA Anywhere ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายในปี 2560 นี้ โดยตั้งเป้าหมายเปิดสถานีชาร์จเพิ่มเติม

2.3Kviews เรื่อง : นาธัส แสงสุริยะ  •  ภาพ : บางจาก   ●   บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ด้วยเทคโนโลยี Green S Revolution และน้ำมันดีเซล Hi Diesel S ที่มีการตอบรับเป็นอย่างดี

132views Press Release   ●   Borgward Group ประกาศแต่งตั้งกรรมการบริหารคนใหม่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมบริหารในยุโรป โดย เจอรัลด์ เลาเทนชลาเกอร์ (Gerald Lautenschlager) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร