Grab และสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เปิดอบรม/รับสมัครพาร์ทเนอร์
September 23, 2018
Motortrivia Team (5572 articles)

Grab และสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เปิดอบรม/รับสมัครพาร์ทเนอร์

Press Release

 

●   แกร็บ ประเทศไทย นำโดย นายธรินทร์ ธนียวัน (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย นำโดย นายวิทยุต บุนนาค (ขวา) นายกสมาคมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการยกระดับรายได้ของผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินเพื่อสานต่อพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม รวมถึงผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินให้มีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น พร้อมสร้างรายได้เพื่อดูแลตนเองและครอบครัวอย่างมีความสุข โดยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว สมาคมจะทำการเชิญชวนผู้บกพร่องทางการได้ยินที่มีใบอนุญาตขับขี่ ใช้เครื่องช่วยฟัง และสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ ที่สนใจสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บ มาเข้ารับการอบรม เพื่อให้บริการขับขี่ พร้อมรับสวัสดิการ รวมถึงสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ จากแกร็บ

●   ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินที่สนใจสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ แกร็บ สามารถเข้าร่วมงานรับสมัครและอบรมพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ณ สำนักงานแกร็บ ประเทศไทย ชั้น 8 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 29 -30 ตุลาคม 2561 สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ และวันที่ 31ตุลาคม 2561 สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยการอบรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

●   ทั้งนี้ ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถแจ้งความจำนงค์ในการสมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2OcIEOu หรือติดต่อที่สำนักงานแกร็บ ประเทศไทย ชั้น 30 อาคารธนภูมิ   ●

Drunk Dont Drive