Archive

7KviewsPosted by : AREA 54   ●   นับจากการเปิดตัวสปอร์ต 2 ประตู 2 ที่นั่ง Mercedes-Benz AMG GT ในปี 2014 เมอร์เซเดสได้สานต่อความแรงที่มาพร้อมความหรู ด้วยทางเลือกใหม่ที่เอนกประสงค์ยิ่งขึ้นกับ Mercedes-Benz AMG GT 4-Door รุ่นตัวถัง 4 ประตูท้ายลาดสไตล์ฟาสท์แบค และไม่ได้มาแบบรุ่นเดียวโดดๆ แต่มีทางเลือก

304viewsPress Release   คําชี้แจงจากฟอร์ด ประเทศไทย ●   “ฟอร์ดเคารพต่อคําพิพากษาของศาล ศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า ระบบเกียร์พาวเวอร์ชิฟท์ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยแต่อย่างใด และคดีนี้ศาลได้พิพากษาโดยพิจารณาปัญหาของลูกค้าแต่ละรายที่มีต่อเกียร์พาวเวอร์ชิฟท์