Archive

413viewsPosted by : AREA 54   ●   จากทวิทขำๆ ในช่วงปลายปี 2016 สู่การตั้งบริษัทลูก The Boring Company ในปีถัดมา ล่าสุดความคืบหน้าของบริษัท “น่าเบื่อ” (ขุดเจาะ) ไอเดียล้ำของ Elon Musk ก็ได้รับการอนุมัติให้ทดลองติดตั้งลิฟท์อัตโนมัติสำหรับเชื่อมต่อเส้นทางที่พักอาศัยกับอุโมงค์หลักแล้วในเมืองฮอว์ทอร์น รัฐแคลิฟอร์เนีย