October 26, 2022
Motortrivia Team (10071 articles)

Nissan สนับสนุน กฟผ. ร่วมกันศึกษาระบบ Vehicle-to-Grid

motortrivia

●   นิสสัน ประเทศไทย สนับสนุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในโครงการความร่วมมือและการศึกษาแนวทางการจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือ Vehicle-to-Grid (V2G) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย รวมถึงการควบคุมระบบโดยศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ

●   งานแถลงข่าวได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ คาซูยะ นาชิดะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

●   ความร่วมมือในโครงการนี้ นิสสันจะสนับสนุน กฟผ. ด้วยการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยี V2G โดยอาศัยความร่วมมือจากเจ้าของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Nissan LEAF ที่ใช้เทคโนโลยีการชาร์จไฟแบบสองทาง หรือ Bidirectional charge ซี่งจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการใช้ระบบชาร์จไฟแบบสองทาง และมี Nissan LEAF เป็นรถยนต์รุ่นแรกที่ใช้งานระบบดังกล่าวจริง

●   โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Blue Switch ที่นิสสันจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้สังคมไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความยืดหยุ่น โดยอาศัยเทคโนโลยีพิเศษใน Nissan LEAF ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเป็นแค่ยานพาหนะ และยังจะสนับสนุนโครงการพัฒนาเชิงสังคม เช่น การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ, การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (ecotourism) และการบรรเทาภัยพิบัติในยามวิกฤต

อิซาโอะ เซคิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย

●   อิซาโอะ เซคิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย กล่าวว่า “นิสสันดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยมานานถึง 70 ปี เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของนิสสัน”

●   “นิสสัน ประเทศไทย ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ทุกภาคส่วนของสังคมไทย พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutral) ต่อไปในอนาคต และนิสสันจะยังคงเดินหน้าขยายเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยและทั่วภูมิภาค เพื่อช่วยกันทำให้สังคม และโลกของเรา มีความยั่งยืน และสะอาดมากขึ้น”

●   ก่อนหน้านี้ นิสสันได้ประกาศแผนงาน Ambition 2030 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ระยะยาวในการพัฒนายานยนต์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมมากยิ่งขึ้น และหนึ่งในกิจกรรมที่จะบรรลุวิสัยทัศน์นี้ คือ โครงการ Blue Switch ซึ่งได้เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม 2565 โดยนิสสันได้ร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรพันธมิตรหลายแห่งในการศึกษาแนวทางที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆ มากยิ่งขึ้น

●   Nissan LEAF เป็นหนึ่งในรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และมีเทคโนโลยี bi-ditrctional charger ที่ทำให้สามารถใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าชาร์จพลังงานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันได้หลากหลายมากขึ้น เทคโนโลยีชาร์จไฟแบบสองทางนี้ ทำให้เจ้าของรถสามารถชาร์จไฟจากระบบไฟบ้านเข้าสู่แบตเตอรี่รถยนต์ และยังสามารถส่งพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถคืนกลับไปยังโครงข่ายไฟฟ้า (Grid) ของ กฟผ. ได้ ผ่านเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบสองทิศทางสำหรับบ้านรุ่น Quasar จากแบรนด์ Wallbox (Wallbox Chargers, S.L.) ซึ่งนับเป็นเครื่องแรกของโลกด้วย

●   Wallbox Chargers, S.L. นับเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า และระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะระดับโลก นำเข้าและให้บริการหลังการขายโดย บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ทำให้สามารถใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการใช้งานภายในบ้าน และการใช้งานเชิงพาณิชย์ได้

●   ยกตัวอย่าง ในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติที่ทำให้ไฟฟ้าดับในชุมชน ก็สามารถใช้ Nissan LEAF เป็นแหล่งพลังงานสำรองชั่วคราวได้ นอกจากนี้ ระบบชาร์จไฟฟ้าสองทางใน Nissan LEAF ยังสามารถจ่ายพลังงานสำรองกลับเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยในช่วง Peak Hour หรือช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดได้ด้วย ซึ่งแบตเตอรี่แพคขนาดความจุ 40 กิโลวัทท์-ชม. ทำให้ Nissan LEAF สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับหนึ่งครัวเรือนไทยขนาดทั่วไปได้ประมาณ 2 – 3 วัน

บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

●   บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ภายในประเทศ ถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญของการผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี ค.ศ. 2050 กฟผ. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ได้เตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าและการบริหารจัดการพลังงานรองรับการใช้ EV ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงรองรับเทคโนโลยีการจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้า (Vehicle-to-Grid หรือ V2G)”

●   “กฟผ. ได้พัฒนาออกแบบระบบ EGAT V2G & VPP ซึ่งเป็นระบบควบคุมการสั่งจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ของรถ EV หลายๆ คัน กลับเข้าสู่ระบบไฟฟ้าพร้อมกัน และส่งกำลังไฟฟ้าเสมือนนี้ให้ศูนย์ Demand Response Control Center (DRCC) ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กฟผ. ขานรับแนวคิดโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant หรือ VPP) รองรับการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเหลือจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าในอนาคต เพื่อเป็นระบบสำรองไฟฟ้าช่วยเสริมความมั่นคงไฟฟ้าของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในโครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ภายใต้โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) ระยะที่ 2”

●   “ความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับนิสสัน ประเทศไทย ในครั้งนี้ จะเป็นการขับเคลื่อนสำคัญสำหรับการศึกษาเทคโนโลยี V2G ที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมถึงการนำข้อมูลมาใช้จัดทำข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติให้สอดรับกับแนวทางการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ในอนาคตต่อไป”

●   ปัจจุบัน นิสสัน ประเทศไทย จำหน่ายรถยนต์ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า 2 รุ่น ประกอบด้วย Nissan LEAF ซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ล้วน และ Nissan Kick e-Power ซึ่งใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ Series hybrid ใช้เครื่องยนต์เป็นเจนเนเรเตอร์ ผลิตกระแสไฟฟ้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ และใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน

●   นิสสันได้เริ่มบุกเบิกตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยการเปิดตัว Nissan LEAF เป็นครั้งแรกในปี 2010 ปัจจุบันมีผู้ขับ LEAF มากกว่า 600,000 คันทั่วโลก คิดเป็นระยะทางรวมแล้วมากกว่า 23,000 ล้านกิโลเมตรโดยประมาณ

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นิสสัน ในประเทศไทย เชิญได้ที่เว็บไซท์ www.nissan.co.th หรือ facebook.com/NissanThailand หรือติดต่อ Nissan Call Center : 02-401-9600 ●