Manufacturer : Daimler

375viewsประชาสัมพันธ์ ●   บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ดีซีวีที ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เขตสาทร กรุงเทพฯ) ภายใต้การบริหารของ เดมเลอร์ ทรัคส์ เอเชีย ประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกี่ยวกับผู้บริหารงานของบริษัท ●   คุณซาช่า ริคาเน็ค (Sascha Ricanek) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของดีซีวีที จะเข้ารับตำแหน่งใหม่ที่สำนักงานใหญ่ของเดมเลอร์ ทรัคส์ เอเชีย ในเมืองคาวาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 โดยตลอดที่คุณซาช่าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของดีซีวีที เขาได้มุ่งเน้นเรื่องการขยายเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย และพัฒนาความพร้อมในการให้บริการลูกค้า รวมไปถึงขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยดีซีวีที ความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นของเขาทั้งในด้านวิศวกรรมและการบริหารธุรกิจ จะช่วยสนับสนุนเดมเลอร์ ทรัคส์