Tag "Fisker Karma"

209views Posted by : AREA 54   ●   หลังการทำตลาดของ Karma Automotive ภายใต้การดูแลของ Wanxiang Group เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปี 2015 Henrik Fisker อดีตผู้ให้กำเนิดรถสปอร์ตกรีน plug-in hybrid Fisker Karma ที่ยังคงมีงานออกแบบออกมาเป็นระยะ อาทิ