Archive

431views ภาพ : สุพรรณี ยังอยู่   •   บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้ง นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ขึ้นเป็นประธานบริหารคนไทยคนแรกของมาสด้า พร้อมยกทีมผู้บริหารคนไทยรุ่นใหม่บริหารงานครบทุกแผนก แสดงถึงศักยภาพความรู้ความสามารถของคนไทย ที่สามารถก้าวขึ้นมาบริหารงานในตำแหน่งสำคัญๆ ในบริษัทข้ามชาติ พร้อมเดินหน้านำมาสด้าก้าวสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง •   หลังจากที่คลุกคลีอยู่กับการผลิตรถยนต์มาสด้ามาตั้งแต่ยุคก่อสร้างโรงงานออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย หรือ เอเอที จังหวัดระยอง เป็นเวลากว่า 20 ปี และถือเป็นผู้บริหารที่ทำงานร่วมกับมาสด้ามาตั้งแต่ยุคเริ่มของการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย จนกลายเป็นผู้ที่มีเชี่ยวชาญการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ และในอุตสาหกรรมรถยนต์ จึงกลายเป็นจุดแข็งสำคัญที่สามารถยกระดับการบริหารงานขององค์กรมาสด้าสู่ความเป็นสากล มียุทธศาสตร์ในการทำงานเด่นชัด การเสริมทัพในครั้งนี้มีเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุดในทุกๆ องค์ประกอบ คุณชาญชัย ตระการอุดมสุข

240views Posted by : Fascinator    •   น้อยครั้งที่เราจะเห็นตลกร้ายวงการรถในวันเมษาหน้าโง่กลับกลายมาเป็นความจริง

419views Press Release   •   นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขับเคลื่อนกิจกรรม Suzuki Carry Food Truck Fest’

214views Press Release   •   บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม The 8th Hyundai Motor Thailand Skill Olympic & Service Advisor Championship เพื่อสอบแข่งขันวัดระดับทักษะความรู้ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ปรึกษาด้านการบริการ และพนักงานช่าง