June 27, 2022
Motortrivia Team (10344 articles)

ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนพฤษภาคม 2565

motortrivia

●   รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ยอดรวมอยู่ที่ 64,735 คัน เพิ่มขึ้น +15.7% เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ผ่านมา แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 20,084 คัน เพิ่มขึ้น +29% รถเพื่อการพาณิชย์ 44,651 คัน เพิ่มขึ้น +10.6% และรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ 33,822 คัน เพิ่มขึ้น +6.4%

●   ยอดขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เป็นผลมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ยังผลให้ประชาชนส่วนใหญ่กลับมาใช้ชีวิตได้เกือบเป็นปกติ แม้ว่ามีปัจจัยลบที่สำคัญคือสถานการณ์ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ความต้องการในการใช้รถยนต์ของผู้บริโภคยังมีอยู่สูง โดยเฉพาะรถยนต์นั่งซึ่งมีความจำเป็นในการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการรักษาระยะห่างทางสังคม

●   ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายน 2565 ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เนื่องจากผู้บริโภคสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และสะท้อนไปยังตลาดรถยนต์ด้วยเช่นกัน

●   แม้ว่าราคาน้ำมันดีเซลที่ส่วนใหญ่ใช้ในภาคขนส่งจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น และราคาน้ำมันเบนซินที่ส่วนใหญ่ใช้ในรถยนต์ส่วนบุคคลจะทำให้ต้นทุนในการเดินทางสูงขึ้น แต่ความต้องการในใช้รถยนต์ของผู้บริโภคจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดรถยนต์เดือนมิถุนายนยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

TOTAL CAR SALES
 May-22May-21Y-O-YShare
Toyota22,18119,767+12.2%34.3%
Isuzu15,72814,866+5.8%24.3%
Honda5,0354,998+0.7%7.8%
Mitsubishi4,7143,392+39.0%7.3%
Mazda3,0052,805+7.1%4.6%
Nissan1,5312,034-24.7%2.4%
Suzuki1,5141,574-3.8%2.3%
Hino1,1931,002+19.1%1.8%
Subaru162192-15.6%0.3%
Total Japanese55,06350,630+8.8%85.1%
 May-22May-21Y-O-YShare
MG2,2862,032+12.5%3.5%
Ford2,2722,704-16.0%3.5%
GWM1,13201.7%
Hyundai458132+247.0%0.7%
KIA225199+13.1%0.3%
Porsche65204-68.1%0.1%
Peugeot4318+138.9%0.1%
TATA01-100.0%0.0%
Other makers3,19128+11296.4%4.9%
Total64,73555,948+15.7%100.0%
PASSENGER CAR SALES
 May-22May-21Y-O-YShare
Toyota5,7734,824+19.7%28.7%
Honda3,1914,380-27.1%15.9%
Mitsubishi2,0771,177+76.5%10.3%
Mazda1,7741,527+16.2%8.8%
Suzuki1,2191,342-9.2%6.1%
Nissan9691,447-33.0%4.8%
Subaru111+1000.0%0.1%
Total Japanese15,01414,698+2.1%74.8%
 May-22May-21Y-O-YShare
MG1,113460+142.0%5.5%
GWM50802.5%
KIA224199+12.6%1.1%
Porsche65204-68.1%0.3%
Ford62+200.0%0.0%
Other makers3,1546+52466.7%15.7%
Total20,08415,569+29.0%100.0%
COMMERCIAL VEHICLE SALES
 May-22May-21Y-O-YShare
Toyota16,40814,943+9.8%36.7%
Isuzu15,72814,866+5.8%35.2%
Mitsubishi2,6372,215+19.1%5.9%
Ford2,2662,702-16.1%5.1%
Honda1,844618+198.4%4.1%
Mazda1,2311,278-3.7%2.8%
Hino1,1931,002+19.1%2.7%
MG1,1731,572-25.4%2.6%
GWM62401.4%
Nissan562587-4.3%1.3%
Hyundai458132+247.0%1.0%
Suzuki295232+27.2%0.7%
Subaru151191-20.9%0.3%
Peugeot4318+138.9%0.1%
Other makers3722+68.2%0.1%
KIA100.0%
TATA01-100.0%0.0%
Total44,65140,379+10.6%100.0%
ONE-TON PICKUP SALES
 May-22May-21Y-O-YShare
Isuzu14,19213,403+5.9%42.0%
Toyota13,90912,519+11.1%41.1%
Mitsubishi2,6042,185+19.2%7.7%
Ford2,2662,702-16.1%6.7%
Nissan517502+3.0%1.5%
MG246345-28.7%0.7%
Mazda88122-27.9%0.3%
Total33,82231,778+6.4%100.0%

Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.

PURE PICKUP SALES
 May-22May-21Y-O-YShare
Isuzu12,89512,260+5.2%44.1%
Toyota11,86110,496+13.0%40.6%
Mitsubishi1,9021,734+9.7%6.5%
Ford1,8312,312-20.8%6.3%
Nissan414470-11.9%1.4%
MG246345-28.7%0.8%
Mazda88122-27.9%0.3%
Total29,23727,739+5.4%100.0%
PPV SALES
 May-22May-21Y-O-YShare
Toyota2,0482,023+1.2%44.7%
Isuzu1,2971,143+13.5%28.3%
Mitsubishi702451+55.7%15.3%
Ford435390+11.5%9.5%
Nissan10332+221.9%2.2%
Total4,5854,039+13.5%100.0%

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย


●   ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2565.
●   ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2565.
●   ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2565.
●   ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2565.
●   ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2565.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
●   ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
●   ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.