August 29, 2023
Motortrivia Team (9729 articles)

ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนกรกฎาคม 2566

motortrivia

●   รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย ประจำเดือนกรกฏาคม 2566 ยอดรวมอยู่ที่ 58,419 คันลดลง -8.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตลาดรถยนต์นั่งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยยอดขาย 25,511 เพิ่มขึ้น +17.3% ในขณะที่รถเพื่อการพาณิชย์ชะลอตัวต่อเนื่องด้วยยอดขาย 35,908 คัน ลดลง -19.9% ส่วนรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซ็กเมนท์นี้ ก็ชะลอตัวเช่นกัน ยอดขาย 24,982 คัน ลดลง -26.6%

●   แม้ว่ารถยนต์นั่งจะสามารถทำยอดขายได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเซ็กเมนท์รถยนต์นั่งขนาดเล็กที่ 16,308 คัน เพิ่มขึ้น +18.1% แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้ยอดขายรวมในเดือนกรกฎาคมกลับมาเป็นบวก เนื่องจากตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีการชะลอตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดรถกระบะขนาด 1 ตันที่ลดลงถึง -26.6% อันเป็นผลมาจากการชะลอการสินใจซื้อรถของทั้งภาคธุรกิจ, ภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของธุรกิจขนส่ง ซึ่งมีปัจจัยลบที่สำคัญอย่างยิ่งคือความเข้มงวดของสถาบันการเงินที่มีความกังวลต่อหนี้เสีย อันเป็นผลต่อเนื่องที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา

●   สำหรับ​​ตลาดรถยนต์ในเดือนสิงหาคม 2566 นั้น ยังพอมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้น ปัจจัยหลักก็คือความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิทยาการบริโภคในการใช้เงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย และก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลดีต่อตลาดรถยนต์ด้วยเช่นกัน

●   นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมที่สำคัญได้แก่ แคมเปญการตลาดในช่วงงาน Bangkok International Grand Motor Sale 2023 (BIG) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 ซึ่งนอกจากช่วยกระตุ้นยอดขายรถภายในงาน ยังมีการขยายข้อเสนอพิเศษไปยังโชว์รูมทั่วประเทศอีกด้วย… อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยลบที่สำคัญ ได้แก่ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อภาวะหนี้สินครัวเรือน ตลอดจนความเข้มงวดของสถาบันการเงินต่อการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

TOTAL CAR SALES

 Jul-23Jul-22Y-O-YShare
Toyota20,42120,277+0.7%35.0%
Isuzu11,73516,282-27.9%20.1%
Honda7,5517,256+4.1%12.9%
Mitsubishi2,5053,951-36.6%4.3%
Mazda1,2872,408-46.6%2.2%
Nissan1,2042,340-48.5%2.1%
Suzuki1,0121,236-18.1%1.7%
Hino7331,101-33.4%1.3%
Subaru131113+15.9%0.2%
Total Japanese makes46,57954,964-15.3%79.7%
Ford2,7543,611-23.7%4.7%
MG1,9731,459+35.2%3.4%
BYD1,376002.4%
NETA1,161002.0%
GWM7771,150-32.4%1.3%
Hyundai720398+80.9%1.2%
Porsche13074+75.7%0.2%
Kia47101-53.5%0.1%
Peugeot2030-33.3%0.0%
Other makers2,8822,246+28.3%4.9%
Total58,41964,033-8.8%100.0%

PASSENGER CAR SALES

 Jul-23Jul-22Y-O-YShare
Toyota8,0485,096+57.9%35.8%
Honda4,9224,635+6.2%21.9%
Mitsubishi1,0861,788-39.3%4.8%
Suzuki7871,003-21.5%3.5%
Mazda7731,732-55.4%3.4%
Nissan5251,111-52.7%2.3%
Subaru91+800.0%0.0%
Total Japanese makes16,15015,366+5.1%71.7%
MG1,429753+89.8%6.3%
NETA1,161005.2%
Kia47100-53.0%0.2%
Ford02-100.0%0.0%
Hyundai296001.3%
GWM474696-31.9%2.1%
Porsche13074+75.7%0.6%
Other makers2,8242,203+28.2%12.5%
Total22,51119,194+17.3%100.0%

COMMERCIAL VEHICLE SALES

 Jul-23Jul-22Y-O-YShare
Toyota12,37315,181-18.5%34.5%
Isuzu11,73516,282-27.9%32.7%
Ford2,7543,609-23.7%7.7%
Honda2,6292,621+0.3%7.3%
Mitsubishi1,4192,163-34.4%4.0%
BYD1,37603.8%
Hino7331,101-33.4%2.0%
Nissan6791,229-44.8%1.9%
MG544706-22.9%1.5%
Mazda514676-24.0%1.4%
Hyundai424398+6.5%1.2%
GWM303454-33.3%0.8%
Suzuki225233-3.4%0.6%
Subaru122112+8.9%0.3%
Peugeot2030-33.3%0.1%
Kia01-100.0%0.0%
Other makers5843+34.9%0.2%
Total35,90844,839-19.9%100.0%

PURE PICKUP SALES

 Jul-23Jul-22Y-O-YShare
Isuzu8,55113,265-35.5%42.1%
Toyota8,31211,338-26.7%40.9%
Ford1,8202,909-37.4%9.0%
Mitsubishi1,2031,578-23.8%5.9%
Nissan296431-31.3%1.5%
MG64196-67.3%0.3%
Mazda6397-35.1%0.3%
Total20,30929,814-31.9%100.0%

PPV SALES

 Jul-23Jul-22Y-O-YShare
Toyota1,7761,321+34.4%38.0%
Isuzu1,6771,567+7.0%35.9%
Ford934700+33.4%20.0%
Mitsubishi213560-62.0%4.6%
Nissan7392-20.7%1.6%
Total4,6734,240+10.2%100.0%

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย


●   ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2566.
●   ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2566.
●   ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2566.
●   ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2566.
●   ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2566.
●   ยอดจำหน่าย เดือนมิถุนายน 2566.
●   ยอดจำหน่าย เดือนกรกฎาคม 2566.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
●   ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2565.
●   ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
●   ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.